Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 13.01. – 14.01.2023

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Zlínský kraj

Okres: Vsetín

Obec: Střítež nad Bečvou

Obec Střítež nad Bečvou – souhrnné informace

- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 1 1 100,00 688 474 68,90 473 471 99,58
2. kolo 1 1 100,00 690 488 70,72 488 487 99,80

Obec Střítež nad Bečvou

Tabulka umožňuje výběr jmenných seznamů a přehledů podle příjmení nebo čísla. Přístupný seznam je označen znakem velké X, nepřístupný znakem velké N. Tabulka zobrazuje výsledek volby. Postupující kandidát je označen znakem plus před svým číslem, zvolený kandidát je označen hvězdičkou. Nepostupující kandidáti mají místo počtu a % hlasů znak velké X.
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 64 13,58 X X
2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 22 4,67 X X
*4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 142 30,14 306 62,83
5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 2 0,42 X X
6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 75 15,92 X X
+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 145 30,78 181 37,16
8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 6 1,27 X X
9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 15 3,18 X X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát