Obec Střítež nad Bečvou

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Historie obce

Nejstarší zpráva o Stříteži pochází z r. 1368, kdy byla ves majetkem olomouckého biskupství a později přešla do vlastnictví meziříčsko-rožnovského panství, od r.1548 majiteli Žerotínové. V r.1636 ves čítala 36 domů. V letech 1777-1781 se zúčastnili zdejší poddaní předtolerančního hnutí evangelíků a na podnět falešného tolerančního patentu se přihlásilo 99 rodin "k bludům".

Střítež je odedávna zemědělskou obcí. Zdejší pokrokoví sedláci prosluli zvláště pěstováním travních semen. Střítež byla také známa výrobou vlněných dřevařských rukavic, košíkářstvím a pletením rákosových sedadel. Na počátku čtyřicátých let založil podnikatel Antonín Trčka továrnu na výrobu koženého zboží, kde našlo práci téměř 100 dělníků. V roce 1948 byla továrna znárodněna a zanikla.

Škola byla v obci založena r. 1838. V roce 1882 byla dána do užívání nová budova, která sloužila jako jednotřídka do r. 1986. V současné době děti ze Stříteže chodí do základních škol v Zašové a ve Vidči a v původní střítežské škole našla po úpravách své prostory mateřská škola.

V roce 1892 byla zřízena na trati Valašské Meziříčí-Rožnov p. R. vlaková zastávka Střítež nad Bečvou. Od r. 1897 je ve Stříteži poštovní úřad. V současné době je umístěn ve středu obce v domě služeb, kde se nachází i obecní úřad.
V obci je sbor českobratrské církve evangelické, jehož členové se scházejí v kostele z r. 1876 a jehož fasáda byla nově opravena v roce 1995.

Uprostřed obce se nachází tzv. "Lidový dům", kde se v minulosti scházeli občané římskokatolického vyznání.

Před evangelickým kostelem a farou stojí v malém parčíku socha T. G. Masaryka, která byla postavena v r. 1930, za II. světové války a v období normalizace byla několikrát odstraněna a znovu postavena. V nynější podobě byla instalována v roce 1990.

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Obecní úřad oznamuje: Poslední svoz bioodpadu bude v tomto roce v pondělí 28.11.2022 ráno. Kontejnery budou opět přistaveny na jaře 2023.

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec a okolí

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Patička stránky