Obsah stránky

Vodovod

Důležité oznámení

Z důvodu novelizace zákona o vodovodech a kanalizacích musí obec uzavřít nové smlouvy o dodávce pitné vody se všemi odběrateli v obci.

Obecní úřad Vás proto žádá, abyste se dostavili k podpisu nové smlouvy na obecní úřad v úředních hodinách tj. v pondělí od 8 do 12 hodin, odpoledne od 13 do 17 hodin, ve středu od 8 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 16 hodin. V ostatních dnech po domluvě na čísle 571 634 224.

Tiskopisy dokumentů jsou zveřejněny k prostudování na obecních internetových stránkách v sekci úřad – vodovod ( https://striteznb.cz/vodovod/ ).

Děkujeme za spolupráci.

Zdroj vody

Zdrojem vody v obci je voda dodávaná z vlastních zdrojů, úpravny vody Karolinka a prameniště Vsetín – Ohrada.

Kvalita a složení vody

Ukazatel Hodnota Limity Vyhl. 252/2004 Sb. Jednotka
Tvrdost 1,5 2 - 3,5 [mmol/l]
Dusičnany 3,7 50 [mg/l]

Pozn: Hodnoty se mohou v průběhu roku měnit.

Podrobné údaje jsou uvedeny níže v dokumentech (Vodovod rozbory).

Vodné na rok 2024: 44 Kč/m3 (vč. 12% DPH)

Zřízení vodovodní přípojky

Kontaktujte obecní úřad kde domluvíme podrobnosti.

Materiál použitý na výstavbu vodovodní přípojky musí být zdravotně nezávadný dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění. Použitý materiál musí být
doložen atesty v českém jazyce.

Vodovod - rozbory
pdf pdf
180 kB
Prohlášení o přístupnosti   |   Souhlas s použitím cookies   |   Ochrana osobních údajů   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.