Obsah stránkySILNICE III/4868: STŘÍTEŽ NAD BEČVOU

Název projektu:
Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou
 
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012448
 
Na projekt „Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou““ je poskytována finanční podpora z EU.
 
Stručný popis cílů projektu:
 
Projekt je cíleně zaměřen na specifický cíl výzvy č. 4.1 - Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu“. Cílem projektu je zajištění bezpečného pohybu pěších a cyklistů při cestě do zaměstnání a škol podél silnice III. třídy z obce Střítež nad Bečvou směrem na obec Vidče a zpět vybudováním stezky pro chodce a cyklisty v celkové délce 288 metrů za současného odstranění bariér v dopravní infrastruktuře a vyrovnání příležitostí pro osoby s omezenou schopností a orientace v oblasti dopravní infrastruktury. Účelem je motivace obyvatel k přechodu k udržitelným formám dopravy a posílení dostupnosti dopravy.
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Souhlas s použitím cookies   |   Ochrana osobních údajů   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.