Obec Střítež nad Bečvou

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

SILNICE III/4868: STŘÍTEŽ NAD BEČVOU

Název projektu:
Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou
 
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012448
 
Na projekt „Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou““ je poskytována finanční podpora z EU.
 
Stručný popis cílů projektu:
 
Projekt je cíleně zaměřen na specifický cíl výzvy č. 4.1 - Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu“. Cílem projektu je zajištění bezpečného pohybu pěších a cyklistů při cestě do zaměstnání a škol podél silnice III. třídy z obce Střítež nad Bečvou směrem na obec Vidče a zpět vybudováním stezky pro chodce a cyklisty v celkové délce 288 metrů za současného odstranění bariér v dopravní infrastruktuře a vyrovnání příležitostí pro osoby s omezenou schopností a orientace v oblasti dopravní infrastruktury. Účelem je motivace obyvatel k přechodu k udržitelným formám dopravy a posílení dostupnosti dopravy.

Vložený dokument

Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou docx docx 22 kB

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Vývoz popelnic proběhne mimořádně již ve středu 27. září namísto obvyklého čtvrtku kdy je státní svátek. Děkujeme za pochopení

Oddíl postranní lišty

Patička stránky