Obec Střítež nad Bečvou

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Ostatní dokumenty

Cyklostezka doplňující dokumenty

Název Soubor Velikost
Přehledová mapka jpg jpg 193 kB
Rozhodnutí MěÚ Valašské Meziříčí, odbor ŽP (a to již v pořadí druhé kladné) ze dne 23. 7. 2021 pdf pdf 227 kB
Arbitrážní hydrogeologické posouzení České hydrogeologické služby ze dne 19. 5. 2021 pdf pdf 5 MB
Hydrogeologické posouzení RNDr. J. Slouky, PhD. ze dne 18. 1. 2021 pdf pdf 2 MB
Hydrogeologický a hydrochemický posudek kontaminace Pb, RNDr. A. Cahlík, 9/2020 pdf pdf 6 MB

Formuláře

Název Soubor Velikost
Vítání občánků - souhlas doc doc 30 kB
Žádost o pronájem obecního bytu doc doc 52 kB
Žádost o povolení kácení dřevin doc doc 46 kB
Žádost o zrušení údaje místa trvalého pobytu doc doc 63 kB
Žádost a podmínky přijetí dítěte do MŠ na rok 2021 doc doc 50 kB
Evidenční karta držitele psa doc doc 115 kB
Vzor žádosti o změnu ÚP 2021 docx docx 43 kB

Ostatní

Název Soubor Velikost
228 ÚP Střítež nad Bečvou - úplné znění po změně č.1 pdf pdf 4 MB
Agarta - poradna pro závislosti pdf pdf 2 MB
Agarta - terénní programy pdf pdf 2 MB
Agarta leták pdf pdf 2 MB
Česká obec - Nová aplikace od 25.5. 2020 jpg jpg 782 kB
Činnost TJ SOKOL, SH ČMS – SDH Střítež nad Bečvou pdf pdf 24 kB
Běžný rozvrh hodin pdf pdf 279 kB
Ceník palivového dřeva od 15.6. 2021 pdf pdf 259 kB
Doporučení ČLnK pro pacienty pdf pdf 129 kB
Dotace Zk - lýkožrout docx docx 54 kB
Dotace ZK - les lýkožrout pdf pdf 4 MB
Dotazník - MVMK docx docx 13 kB
Charita Valašské Meziříčí docx docx 17 kB
Charita VM - pracovní nabíbka docx docx 249 kB
Informace pro občany docx docx 15 kB
Informace pro občany-Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání obč.průkazu a cest.pasu pdf pdf 378 kB
inzerát - pracovní nabídka docx docx 248 kB
inzerát - pracovní nabídka Charita docx docx 249 kB
Jak se přihlásit na očkování pdf pdf 2 MB
Leták - očkování pdf pdf 292 kB
Mobilní hospic Strom života pdf pdf 1 MB
Nabídka práce - Kaufland Rožnov png png 3 MB
Ombudsman dětem pdf pdf 6 MB
Ovocentrum - Ovocno-zeleninové bedýnky pdf pdf 599 kB
Přírodní zahrada - Střítež nad Bečvou pdf pdf 360 kB
Pečovatelská služba - nabídka pdf pdf 230 kB
Pomáhat pečovat - pečovatel v záloze jpg jpg 235 kB
Pracovní nabídky odt odt 118 kB
Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pdf pdf 779 kB
Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu VMK pdf pdf 444 kB
Projekt "Nákups dopravního automobilu pro SDH Střítež nad Bečvou" pdf pdf 149 kB
Projekt "Obnova místních komunikací ve Stříteži nad Bečvou" jpg jpg 875 kB
Projekt Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb docx docx 36 kB
Revitalizace sídelní zeleně v obci Střítež nad Bečvou docx docx 12 kB
Sezónní spoje na Valašsku a na Slovácku docx docx 30 kB
Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou docx docx 22 kB
Soutěž mladých hasičů od 16:00 v pátek 27.8.2021 pdf pdf 54 kB
Topenarsky servis pdf pdf 348 kB
Ukončení sezóny 2021 na Cyklostezce Bečva png png 236 kB
UP - kódy k očkování pdf pdf 741 kB
Upozornění na odstávky elektřiny-už jen elektronicky pdf pdf 1 MB
Vzdělávání členů KP pdf pdf 646 kB
Změny v intergrované dopravě ZK od 1.1. 2021 pdf pdf 608 kB
Charita Val.Meziříčí - Terénní služba pdf pdf 418 kB
Informace pro občany - ohlašovna pdf pdf 255 kB

Zpravodaje a občasníky

Název Soubor Velikost
Střítežský zpravodaj - Srpen 2021 pdf pdf 14 MB
Střítežský zpravodaj - Březen 2021 pdf pdf 7 MB
Střítežský zpravodaj - Prosinec 2020 pdf pdf 15 MB
Střítežský zpravodaj - Září 2020 pdf pdf 13 MB
Střítežský zpravodaj - Červen 2020 pdf pdf 15 MB
Střítežský zpravodaj - Únor 2020 pdf pdf 9 MB

Žádosti dle zákona 106/1999 Sb.

Název Soubor Velikost
Sazebník úhrad za poskytování informací pdf pdf 487 kB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. 1/2018 pdf pdf 519 kB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. 1/2019 pdf pdf 219 kB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 1/2020 pdf pdf 1 MB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 2/2020 pdf pdf 4 MB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 3/2020 pdf pdf 948 kB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 4/2020 pdf pdf 208 kB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 5/2020 pdf pdf 410 kB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 6/2020 pdf pdf 310 kB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 7/2020 pdf pdf 362 kB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 1/2021 pdf pdf 982 kB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 2/2021 pdf pdf 517 kB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 3/2021 pdf pdf 1 MB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 4/2021 pdf pdf 420 kB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 5/2021 pdf pdf 2 MB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 6/2021 pdf pdf 2 MB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 7/2021 pdf pdf 387 kB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 8/2021 pdf pdf 550 kB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 9/2021 pdf pdf 440 kB
Poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb. - 10/2021 pdf pdf 695 kB

Výroční zprávy dle 106/1999

Název Soubor Velikost
2020 pdf pdf 344 kB
2019 pdf pdf 348 kB
2018 pdf pdf 349 kB
2017 pdf pdf 348 kB
2016 pdf pdf 327 kB
2015 pdf pdf 233 kB
2014 pdf pdf 61 kB

Akce Val. Meziříčí, Rožnov a okolí

Název Soubor Velikost
Pstruhobranní - Mikulůvka pdf pdf 825 kB
Sportuj jpg jpg 3 MB
Vyfoť Valašsko a vyhraj jpg jpg 839 kB

Plán ochrany obyvatelstva

Název Soubor Velikost
Na veřejnosti bezpečně pdf pdf 37 kB
Roušky v ČR od 1. září 2020 pdf pdf 626 kB
Rozhodnutí - zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest pdf pdf 55 kB
Plán ochrany obyvatelstva pdf pdf 2 MB

Vyhlášky, nařízení, předpisy obce

Název Soubor Velikost
Řád veřejného pohřebiště obce Střítež nad Bečvou pdf pdf 6 MB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 pdf pdf 232 kB
Požární řád obce pdf pdf 1 MB
Nařízení obce 2/2016 pdf pdf 1 MB
Nařízení obce č. 1/2016 - trřní řád, zákaz podomního prodeje pdf pdf 1000 kB
Obecně závazná vyhláška 1/2020 - MP ze psů doc doc 66 kB
Obecně závazná vyhláška 2/2020 - MP užívání veřejného prostranství doc doc 71 kB
Obecně závazná vyhláška 3/2020 - MP ze vstupného doc doc 62 kB
Obecně závazná vyhláška 4/2020 - MP za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu doc doc 78 kB

Mateřská škola

Název Soubor Velikost
Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy doc doc 48 kB
Konkursní řízení - MŠ Střítež nad Bečvou pdf pdf 734 kB
Návrh rozpočtu MŠ Střítež n.B. 2020 pdf pdf 421 kB
Návrh rozpočtu MŠ Střítež n.B. 2021-2022 pdf pdf 852 kB
Zápis do MŠ docx docx 16 kB

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
MUDr. Levová oznamuje: od 13. do 24.9. má dovolenou. Akutní případy ošetří od 13.-17.9. MUDr. Blahová v Zubří, tel. 571 658 555 a od 20. - 24.9. 2021 MUDr. Ličeníková-Bublíková v nemocnice VM tel 571 758 729.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec a okolí

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Patička stránky