Obec Střítež nad Bečvou

Obsah stránky

Informace pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně

Informace pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně

  • Od 1.1. 2016 budou oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro osoby, které mají adresu trvalého pobytu na ohlašovně, tzn. Obecním úřadě Střítež nad Bečvou č.193, ukládány na podatelně obecního úřadu.
     
  • 10 dnem uložení zásilky a výzvy s poučením na podatelně obecního úřadu se písemnost považuje za doručenou.
  • I nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem tedy neznamená, že po něm nikdo nemůže nic chtít, protože o tom nebyl srozuměn.
  • Řízení i za takové situace pokračuje dále. Nepřevzetím pošty lze naopak promeškat lhůtu pro odvolání a poškodit tak sám sebe

Vložený dokument

Informace pro občany - ohlašovna pdf pdf 255 kB
Datum a čas: 15.12.2015 13:47
Napsal: Obecní úřad
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
MUDr. Levová oznamuje: od 13. do 24.9. má dovolenou. Akutní případy ošetří od 13.-17.9. MUDr. Blahová v Zubří, tel. 571 658 555 a od 20. - 24.9. 2021 MUDr. Ličeníková-Bublíková v nemocnice VM tel 571 758 729.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Obec a okolí

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Patička stránky